عمل به قرآن

 
 

چرا عامل بودن به قرآن ارزشمند است؟

قرآن و عترت (ع) دو ثقل جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند که تا زمانی به این دو تمسک بجوییم، گمراه نخواهیم گشت. سایت ساز آنلاینسایت ساز آنلاین با وردپرس و ارزان طراحی سایت ارزانطراحی سایت ارزان با وردپرس و آنلاین