تو

 
 

راه جذب کردن انسان ها از نگاه قرآن

هنگامی که پوست دست یا صورت شما خشک و خشن می شود چه می کنی؟ سمباده، سوهان یا سنگ پا می کشی؟ نه! چرا؟ چون این  ها همه زبر و خشک و خشن اند و نه تنها پوست را نرم و لطیف نمی کنند، بلکه آن را زخمی و خونین هم خواهند کرد به همین خاطر شما با پماد یا کرم که خود نرم و لطیف است با آن رفتار می کنید و پوست نیز نرمی و لطافت و طراوت خود را باز می یاید. بازنویسی مثنویبازنویسی اشعار مثنوی معنویبیشتر بخوانید